Egzoz Emisyon

Egzoz Emisyon

Egzoz emisyonu, içten yanmalı motorların yakıtında gerçekleşen yanma sonucu ortaya çıkan gazların atmosfere saldığı değeri ifade eden ölçümlerdir. 
Ortaya çıkan ve atmosfere salınan bu gaz ve katı parçacıklar, hava kirliliğinin önemli bir kaynağıdır ve insan ve çevre sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu sebeple araçların düzenli olarak egzoz emisyonlarının, uzman servislerce yapılması gerekmektedir.

Egzoz Emisyonunda Hangi Kontrolleri Yaparız?

Araçların yakıtından çıkan gazların ölçümleri dizel ve benzinli araçlarda farklılık göstermektedir. Her ne kadar ortak gaz atıkları salsalar da, dizel araçlarda özellikle gaz ile birlikte partikül salınımları da görülmektedir. Şişli egzoz emisyon ölçümü hizmet kapsamında Karbon monoksit (CO), Hidrokarbonlar (HC), Azot oksitleri (NOx), Partikül madde (PM) gazların araç yakıtındaki değerlerini ölçüyoruz.

Egzoz Emisyon Ölçüm Periyotları

Yönetmelikler gereğince içten yanmalı motorların egzoz emisyon ölçümlerinin yapılması aracın muayeneden geçmesinde dikkat edilen kriterlerden biridir. Bu sebeple araçlar özellikleri ve yaşına göre belirli periyotlarda ölçümlerden geçmesi gerekmektedir.
Binek ve resmi araçların 3 yaş sonunda ve her iki yılda bir egzoz emisyon ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Diğer motorlu araçların bir yaş sonrasında her yıl ölçümlerinin yapılması şarttır.
Tarım ve orman araçları, motorsiklet, hibrit ve elektrikli araçların egzoz emisyon ölçümlerinin yapılmasına gerek yoktur.

Egzoz Emisyon Ölçümü

Şişli egzoz emisyon ölçümü, motorlu araçların egzoz gazlarından çıkan zararlı maddelerin miktarını ölçen bir testtir. Bu test, araçların hava kirliliğine olan katkısını değerlendirmek ve emisyon standartlarına uyup uymadıklarını kontrol etmek için yapılır.
 Egzoz emisyon ölçümü yapılırken;
Aracın en az 30 dakika önceden çalıştırılmış ve motorun ısınmış olması gerekir.
Motor rölantide çalışırken, egzoz çıkış borusuna bir sonda yerleştirilir.
Sonda, egzoz gazlarının bileşimini analiz eder.
Araç, rölantide çalışırken ve yüksek devirde çalışırken iki ayrı ölçüm yapılır.
Ölçüm sonucunda, egzoz gazlarından çıkan karbon monoksit (CO), hidrokarbonlar (HC), azot oksitleri (NOx) ve partikül madde (PM) miktarları belirlenir.

Sıkça Sorulan Sorular

Egzoz emisyon ölçümü ne kadar sıklıkla yapılmalıdır?

Benzinli ve LPG'li binek araçlar: 2 yılda bir
Dizel binek araçlar: Her yıl
Ticari araçlar: Her 6 ayda bir Şişli egzoz emisyon ölçümü Şişli egzoz emisyon ölçümü hizmetlerimizde titizlikle yapılmaktadır.

İlgili Konular

Lastik Hava Basıncı Tablosu

Lastik Hava Basıncı Tablosu

Rehbere git

Egzozdan Su Gelmesi

“Egzozdan neden su gelir?” sorusu birçok sürücünün cevap aradığı bir konudur. Bu durum olumsuz hava şartları gibi zamanlarda normal olabilirken bazen bir sorunun belirtisi olabilir.

Rehbere git
Egzozdan Su Gelmesi
Gündüz Farı (DRL) Ne Anlama Geliyor?

Gündüz Farı (DRL) Ne Anlama Geliyor?

“Gündüz farı (DRL) ne anlama geliyor?” sorusunun en temel yanıtı, Daytime Running Light, yani Gündüz Çalışan Işık’tır.

Rehbere git

Yağ Pompası Arızası

Arabaların güvenli ve verimli bir şekilde çalışması için her parçanın uyum içinde çalışması gerekmektedir. Bu parçalardan biri de, genellikle göz ardı edilen ancak hayati öneme sahip olan yağ pompasıdır. Bu blog yazısında, yağ pompasının motor için neden bu kadar önemli olduğunu, arızalarının nasıl tespit edilebileceğini, yaygın arıza belirtilerini ve değişim sürecini detaylı bir şekilde ele alacağız. Bu bilgilerle, yağ pompası arızalarını erken teşhis edebilir ve gerektiğinde uygun müdahalelerde bulunabilirsiniz. Böylece, aracınızın ömrünü uzatırken performansını da koruya...

Rehbere git
Yağ Pompası Arızası